Confusion | AllSaints | Alcatraz

Načini podnošenja prigovora

potrošača

Obavijest o načinu podnošenja prigovorapotrošača

Sukladno čl. 8. st. 2. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 79/07., 125/07. –isp., 79/09. i 89/09. – isp.) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:

Dinamični Duo d.o.o.
Ivana Tkalčića 15
10000 Zagreb

ili na e-mail adresu

info@confusion.hr

Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.